026-12 00 00 | info@vsperssons.se
Mina resor  |  Valbovägen 177, Valbo  |  Kontakta ossLäs mer

Enligt besked från styrelsen för Birka Cruises AB kommer all trafik med M/S Birka Stockholm att upphöra.

Tomas Karlsson är vd på Birka Cruises AB och i ett meddelande till alla samarbetspartners inklusive Björks Resor skriver han:

Dessvärre måste jag informera om att styrelsen för Birka Cruises AB idag, den 3 juli 2020, har meddelat att man avser upphöra med bolagets verksamhet. Detta skulle innebära att bolaget inte återupptar trafiken med fartyget M/S Birka Stockholm och att kontoret i Stockholm kommer att stängas ner.
 
Bakgrunden till detta besked är att de ekonomiska konsekvenserna i covid-19 pandemins spår har slagit hårt mot oss och hela rederinäringen.
Omvärlden präglas av stor osäkerhet kring resande i allmänhet och kryssningsresande i synnerhet. Marginalerna är små och möjligheten att inom överskådlig tid svänga den negativa trenden bedöms som osannolik.

Den samlade bedömningen är att det inte längre är möjligt att driva vår renodlade kryssningsverksamhet vidare med rimlig lönsamhet. Efter att noga ha övervägt alla alternativ är det som kvarstår att försöka avveckla verksamheten under ordnade former.

Vi på VS & Perssons återkommer när vi har mer information.